UPOZNAJ NAŠ TIM

Miroslav Tamburić

Karijerni savetnik

Miroslav Tamburićje od osnivanja FORCE angažovan na radu sa mladima. Jedna od uloga koju obavlja sada je karijerni savetnik u Job Info Centru u Požegi, zadužen za kontakte sa mladima, njihovo informisanje i sprovođenje dela edukativnih programa. Zadatak u okviru programa je da mladima pomogne u pronalaženju budućih poslova,savetuje ih o nastavku školovanja i pomogne u izradi buduće poslovne karijere kroz sprovođenje grupnih i individualnih radionica

Dragana Radojević,

Karijerni savetnica

Dragana Radojević U Job Info centru u Požegi preko individulanih i gupnih radionica i savetovanja pruža mladima informacije i podršku prilikom prijava za posao, izbora fakulteta ili škole i sastavljanja profesionalnih biografija.