Karijerno savetovanje u osnovnoj školi „Petar Leković“ u Požegi

Nakon realizacije aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja u srednji školama u regionu krajem 2022. godine, ove godine smo nastavili da radimo sa osnovcima u Požegi.

U drugoj polovini marta 2023. godine sproveli smo aktivnost karijernog vođenja i savetovanja u svim odeljenjima osmog razreda u školi „Petar Leković“ u Požegi, ukljulujući i isturena odeljenja u Duškovcima i Ježeivci.

Razgovarali smo na teme:

  • Koju školu upisati?
  • Da li su rešili dilemu, da li su razgovarali sa nastavnicima i roditeljima?
  • Koje škole postoje u Požegi, koje u okruženju?
  • Šta upisuju drugari iz školske klupe?

Koristili smo metode kartice zanimanja, grupnog i pojedinačnog razgovora i u dijalog uključivali razredne starešine i stručne službe u školi.Zahvaljujemo se školi i nastavnicima na odličnoj saradnji.