Sajam obrazovanja u Ivanjici

17. marta 2023. godine u Holu Doma kulture/Кlubu za mlade opštine Ivanjica održan je Sajam obrazovanja čiji učesnici su bili srednje/visoke škole i fakulteti, koji obrazuju kadrove potrebne ivanjičkim poslodavcima .Osnovni cilj organizacije ovog događaja bio je promocija daljeg školovanja i usmeravanja ka profilima budućih zaposlenih koji nedostaju ivanjičkim poslodavcima, što ima za krajnji cilj veću zaposlenost mladih.

Na osnovu sprovedene Analize potreba nezaposlenih mladih opštine Ivanjica i potreba tržišta rada došlo se, između ostalog, do rezultata koji određuju potrebe poslodavaca za određenim obrazovnim kadrovima za naredni period poslovanja u skladu sa strateškim razvojem njihovih kompanija, preduzeća, institucija, firmi, zanatskih radnji.

Na ovom Sajmu predstavili smo program Znanjem do posla i razgovarali sa učenicima, profesorima i poslodavcima.